Behuizing.

 

 

 

In sommige delen van de wereld kunnen bijen hun nest onbeschermd bouwen (foto).

Uitzonderlijk komt het ook hier in West Europa wel eens voor dat bijen onbeschermd nestelen (meestal wel met een afscherming tegen de regen).

In regel is het wel zo dat in onze streken de bijen (en we hebben het dan wel over de honingbijen Apis Melifera) een beschermende omhulling nodig hebben om te kunnen overleven.

Gedurende de grosso modo 30 miljoen jaren dat deze bijen reeds op aarde vertoeven was die nestgelegenheid, wederom in onze kontreien, meestal een holle boom.

(lees meer over die 30 miljoen jaar in het gedeelte spiritualiteit)

Het is maar sinds een relatief korte periode in deze lange geschiedenis dat mensen begonnen zijn met bijen in een “behuizing” te steken; stel maar 150 jaren.

Zeer waarschijnlijk om gemakkelijker de honing te kunnen oogsten, jagen, roven?

Gezien het gebrek aan holle bomen, uiteraard om te kunnen imkeren of als je het anders wil lezen om ons uiteen te zetten met de bijen , is het aan de orde dat we ook bij het natuurlijk imkeren nadenken over de manier waarop we de bijen een “huis” kunnen geven.

De mogelijkheden zijn schier oneindig gaande van terug naar het boomimkeren (of Zeidlerei zie bijlage) tot de onlangs ontwikkelde “Flow Hive”.

Laat het duidelijk zijn dat we dit laatste niet kunnen ressorteren onder de noemer “natuurlijk imkeren “.

Als we begaan zijn met onze bijen en hen een deftig huis willen geven moeten we nadenken over:

1: het kasttype; zie daarvoor bijlage XX 1

2: het materiaal waarmee we die kast gaan bouwen : lees meer op bijlage XX 2

3: de vorm van die kast :lees meer bijlage XX 3

4: de locatie : lees meer bijlage XX4

 

Wie?

Aantal tekens:

Kernwoorden:

Apicentrisch volume; Grootte, hoogte en oriëntatie van de vliegopening; Wanddikte en isolatie; Ventilatie; Zeidlerei; Holle bomen; Beschutting (vocht, zon); Natuurlijke materialen

Stellingen te verwerken:

– Isolatie bovenaan is heel belangrijk.

– Isolatie onderaan: meningen verdeeld.

– isolatie rondom eerder belangrijk – gemengde meningen

– gebruik natuurlijk materialen voor isolatie eerder belangrijk

– belang van ventilatie: in vraag gesteld?

Citaat:

Leestip: Seeley